Collection of Psalms

1. Ina Faaea (Sal. 24:7); 2. O le Lalolagi (Sal. 24:1-5); 3. E to lauapi (Sal.34); 4. O mai ia tatou uma (Sal. 95); 5. Ia outou pepese (Sal. 96); 6. E faasaga a'e o'u mata (Sal. 121); 7. Ia outou vivii (Sal. 136); 8. Lo'u Atua e, le Tupu (Sal. 145); 9. Matou te Vivii (Pese Faafetai). 

 

Ou te Vivi'i atu ia te Oe - 2020

OU TE VIVI'I ATU IA TE OE (Salamo 9:1-2; 100:1-5)